O nas

Środowisko

srodowisko

BIODOR w istotny sposób przyczynia się do zachowania i ochrony naszego środowiska. Dzięki zastosowaniu czysto mikrobiologicznych środków higieny i pielęgnacji gwarantujemy w dużym stopniu zgodność z ochroną środowiska. Poniższa lista zawiera pozytywne recenzje i oficjalne certyfikaty środowiskowe.

 • BIODOR® jest uważany za łatwo biodegradowalny
 • Nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i środowiska
 • BIODOR® jest podstawą Ecolabel RAL-UZ 84, dodatków kompatybilnych z oczyszczalniami ścieków.
 • Nie jest niebezpieczny dla organizmów wodnych.
 • BIODOR® jest zgodny z rozporządzeniem § 9 Dyrektyw UE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z czynnikami biologicznymi w miejscu pracy. Nietoksyczny, nie uczulający. Bakterie nie są chorobotwórcze.
 • Produkty BIODOR® są testowane dermatologicznie z wynikiem: bardzo dobry!
 • BIODOR® jest przyjazny dla użytkownika i zapewnia bezpieczne stosowanie.
 • Dozowanie poprzez rozpylanie jest nieszkodliwa.
 • BIODOR® jest przyjazny dla środowiska i wspiera naturalny proces rozkładu.
 • Liczba innych obcych zarazków ulega redukcji.
 • Po wszystkich testach nie wykryto żadnych opornych bakterii jelitowych.

BIODOR® nie jest objęty wytycznymi dotyczącymi produktów biobójczych.